Midsummer

Att mark­nads­föra något som inte syns

Mid­sum­mers sol­cells­tak är så pass diskreta att de knappt syns, en enorm USP som vänt upp och ned på hela upp­fatt­ningen om sol­pa­ne­ler. 

 

Men, hur får man folk att haja till när de (inte) ser sol­pa­ne­lerna i vare sig bild eller på film? De är faktiskt så pass diskreta att de för ett otränat öga ser ut som ett helt vanligt tak. Vilket är meningen (som sagt) och en revo­lu­tion i sig, men en rejäl utmaning att mark­nads­föra visuellt.  

 

Hur mark­nads­för man egent­li­gen något som inte syns?

Och hur får man upp kän­ne­do­men kring att det finns andra alter­na­tiv än de gamla, stora, klumpiga tra­di­tio­nella sol­pa­ne­lerna som inte går att undgå uppe på ett tak?   

Se filmen här

Vi tar det från början. Häng med. 

Getsocial fick i uppdrag att kreera ett varu­mär­kes­byg­gande koncept och kampanj som bärs av en reklam­film, anpassad till digitala kanaler.  

 

Allting började med att vi hade en workshop till­sam­mans med Midsummer på vårt Getsocial kontor i Kristi­an­stad, där vi spånade fram olika vinklar och idéer. Sedan valde kundsidan ut 3 av våra idéer som vi vida­re­ut­veck­lade med manus och story.  

Diskret? Diskret.

Valet föll på den idé som visuellt och tona­li­tets­mäs­sigt, pin­poin­tade det diskreta i Mid­sum­mers sol­pa­ne­ler, således produkt och varumärke. Filmen utspelar sig i en Mid­sum­mermiljö, ett vil­la­kvar­ter där de boende bryr sig om både estetik, funktion och håll­bar­het. Vilket lyser igenom från första scen till sista ord.  

 

Idén bärs av ett tydligt budskap och kommer till liv på ett direkt och häp­nads­väc­kande sätt genom en kamou­fle­rad person med bodypaint över hela sin uppen­ba­relse, inmålad i en fasad. Helt diskret och nästin­till osynlig. Lika osynlig som – you know the drill.  
 

Inte nog med att vår osynliga hjälte är lika diskret som Mid­sum­mers sol­cells­tak, är han dessutom både hjälpsam och schysst, precis som produkten i sig.   

Ett tydligt budskap. Simply the best. 

Oftast är det enkla och tydliga det allra bästa, som i detta fall där vi skruvar upp USP:en diskret fullt ut. Filmen med dess setting, story, copy­mäs­siga-och visuella uttryck är nära varu­mär­ket och nära produkten, utan att bli för pushig, fyrkantig eller säljig.  
 
Midsummer kamou­flage är en reklamfilm som är varu­mär­kestro­gen med en visuellt slag­kraf­tig, intres­sant och varm knorr. En film som gör att man som tittare drar på smil­ban­den och gärna ser den igen.  

Se alla vari­an­terna här

Film­pro­duk­tio­nen gjordes till­sam­mans med pro­duk­tions­by­rån Pentagram i Stockholm.  

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss