Midsummer

Midsummer reklam­film – Kamouflage

Mid­sum­mers sol­cells­tak är så pass diskreta att de knappt syns. Vilket är en enorm USP som vänt upp och ned på hela upp­fatt­ningen om solpaneler.

Se filmen här

Men, hur får man folk att haja till när de (inte) ser sol­pa­ne­lerna i vare sig de bilder vi postar eller de reklam­fil­mer vi gör? För Mid­sum­mers sol­cells­tak är faktiskt så pass diskret att det för ett otränat öga ser ut som ett helt vanligt tak. Och det är ju som sagt hela poängen och en revo­lu­tion för sol­pa­nels­bran­schen, men en rejäl utmaning att mark­nads­föra visuellt. Hur mark­nads­för man något som inte syns? Och hur får man upp kän­ne­do­men kring att det finns andra alter­na­tiv än de gamla, stora, klumpiga tra­di­tio­nella sol­pa­ne­lerna som verkligen syns uppe på ett tak?

Getsocial fick i uppdrag att kreera ett varu­mär­kes­byg­gande koncept och kampanj som bärs av en reklam­film, anpassad till digitala medier.  

 

”Mid­sum­mers sol­cells­tak är diskret. Ja, så diskret att man inte ens ser det. Det behöver inte hävda sig och synas. Man skulle kunna kalla det för en slags osynlig hjälte. Ett tak som pro­du­ce­rar solenergi, i ur och skur. Utan att folk vet om det. Eller jo, du vet ju förstås. Och din plånbok också”. 

 

Vi började med att ha en workshop till­sam­mans med kunden i Kristi­an­stad, där vi spånade fram olika vinklar och idéer. Sedan valde kundsidan ut 3 av våra idéer som vi vida­re­ut­veck­lade med manus och story.  


Valet föll på den idé som verkligen för­stärkte det diskreta i Midsummers sol­pa­ne­ler, således produkt och varumärke. Idén bärs av ett tydligt budskap med fokus på det diskreta i produkten och skulle nu komma till liv på ett tydligt, rakt och häp­nads­väc­kande sätt genom att vi skulle använda oss av en kamou­fle­rad person med bodypaint över hela sin kropp.

 
Inte nog med att vår osynliga hjälte visade sig vara lika diskret som Mid­sum­mers sol­cells­tak, är han dessutom både hjälpsam och schysst, precis som produkten i sig. 

Ibland är det enkla och tydliga det bästa, som i detta fall där vi skruvar upp USP:en diskret fullt ut. Filmen med dess setting, story och visuella uttryck är nära varu­mär­ket och nära produkten, utan att bli för pro­dukt­fo­ku­se­rad, fyrkantig eller krängig. Det är en film som är varu­mär­kestro­gen, med en visuellt slag­kraf­tig och varm knorr förstås. Som gör att man som tittare drar på smil­ban­den och gärna ser den igen.  

Diskret? Diskret. Ja, Mid­sum­mers sol­cells­tak är verkligen diskreta. Dessutom schyssta för miljön och plånboken. Ett sol­cells­tak pro­du­ce­rat i Järfälla, strax utanför Stockholm. Så när­pro­du­ce­rat det bara kan bli.

Dessutom med 90% lägre kol­di­ox­i­dav­tryck än tra­di­tio­nella sol­pa­ne­ler. 

 

Se alla vari­an­terna här

Film­pro­duk­tio­nen gjordes till­sam­mans med pro­duk­tions­by­rån Pentagram i Stockholm.