Läns­för­säk­ringar Blekinge

Läns­för­säk­ringar Blekinge — Filmserie

I samband med skol­star­ten och åter­tå­gan­det till kontoren ville Läns­för­säk­ringar Blekinge informera om tra­fik­sä­ker­het och skadeförebygg. 

Fokus låg på länets alla cyklister som efter en lååång sommar kan behöva en påmin­nelse om att:

  • Bära hjälm.
  • Se till att däcken är ordent­ligt pumpade.
  • Kolla att bromsarna funkar.
  • Och ring­kloc­kan likaså.

 

En själv­klar­het kan tyckas, men inte alltid efter en skön semester när man checkat ut och slappnat av, på alla fronter.

Creatives

För att engagera mot­ta­garna och göra budskapen lätta att ta till sig skapade Getsocial ett gäng filmer för sociala medier som ur en humo­ris­tisk synvinkel på fullaste allvar, lyfte de vik­ti­gaste säker­hets­frå­gorna för cyklister i trafiken. I kom­bi­na­tion med en varm och lättsam ton i copyn bidrog vi till Ble­kinge­bor­nas cykelvett och etikett.


Uppdraget inklu­de­rade idé och manus, film, copy, SoMe-flöde och annonsering.

Se filmerna här