Läns­för­säk­ringar Blekinge

Så bidrog vi till cykelvett i Blekinge

I samband med skol­star­ten och åter­tå­gan­det till kontoren ville Läns­för­säk­ringar Blekinge informera om tra­fik­sä­ker­het och skadeförebygg.

 

Fokus låg på länets alla cyklister som efter en lååång sommar kan behöva en påmin­nelse om att:

 

  • Bära hjälm.
  • Se till att däcken är ordent­ligt pumpade.
  • Kolla att bromsarna funkar.
  • Och ring­kloc­kan likaså.

 

En själv­klar­het kan tyckas, men inte alltid efter en skön semester när man checkat ut och slappnat av, på alla fronter.

 

Uppdraget inklu­de­rade idé och manus, film, copy och social media i flöde och annonsering.

Creatives

För att engagera mot­ta­garna och göra budskapen lätta att ta till sig skapade Getsocial ett gäng filmer för sociala medier som ur en humo­ris­tisk synvinkel på fullaste allvar, lyfte de vik­ti­gaste säker­hets­frå­gorna för cyklister i trafiken. I kom­bi­na­tion med en varm och lättsam ton i copyn bidrog vi till Ble­kinge­bor­nas cykelvett och etikett.

Se filmerna här

Paid Social

Inne­hål­let togs emot bättre än bra av Ble­kinge­borna. Så pass bra att filmerna fick störst flest andel thruplays (antal mottagare som fått annonsen i sitt flöde och valt att titta på hela filmen) av alla videor i Läns­för­säk­ringar Blekinges kampanjer någonsin.

 

På 11 416 nådda personer och 48 499 visningar har hela eller större delen av filmerna visats 20 625 gånger och minst 3 sekunder av filmerna har visats 28 331 gånger. Det innebär att majo­ri­te­ten av mot­ta­garna har stannat i scrol­lan­det vid annonsen och att väldigt många av dessa personer har tittat klart på hela filmen.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss