Vi är Getsocial

Allt började med en före­tag­sam 20-åring och en ny approach på mark­nads­fö­ring. Fem år senare är Getsocial den snabbast växande byrån i Blekinge län med decennium av expertis inom sociala medier, con­tent­pro­duk­tion, webb­de­sign, grafisk form­giv­ning, copy­wri­ting och vägen till älskvärda varumärken.

Så här gör vi på Getsocial

Vare sig du har varu­mär­kes­ma­nu­a­ler och mark­nads­av­del­ning eller allt i huvudet som enskild ent­re­pre­nör vill vi veta allt. Vi gräver, vänder, vrider, river och bygger till budskapet träffar så hårt att det inte undgår någon. Därefter skapas vägen från era kunders flöden till dess öns­ke­lista. Allt i samråd med, allt rap­por­te­rat och inget lämnat åt slumpen.

Vi som jobbar på Getsocial

VD

Alfred Appelros

alfred@getsocial.se

Säljare

Pierre Martedal

pierre.martedal@getsocial.se

Space Director

Evelina Rösliden

evelina@getsocial.se

Byråchef

David Appelros

david@getsocial.se

Senior Pro­jekt­le­dare

Felicia Tiri

felicia@getsocial.se

Pro­jekt­le­dare

Kajsa Nilsson

kajsa@getsocial.se

Digital mark­nads­fö­rare

Vendela Wilthorn

vendela@getsocial.se

Digital mark­nads­fö­rare

Patricia Nilsson

patricia@getsocial.se

Marketing Auto­ma­tion Specialist

Pierre Svensson

pierre@getsocial.se

Skär­m­an­sva­rig

Gabriel Axelsson

gabriel@getsocial.se

Creative Director

Irjana Filipovic

irjana@getsocial.se

Fotograf

Niclas Carlsson

niclas@getsocial.se

Art Director

Lukas Hol­gers­son

lukas@getsocial.se

Webb­de­sig­ner

Isak Helge

isak@getsocial.se

Designer

Aleksei Pus­h­kar­skii

aleksei@getsocial.se

Vi tycker det är getekul med nya medarbetare!

VD

Alfred Appelros

alfred@getsocial.se

Säljare

Pierre Martedal

pierre.martedal@getsocial.se

Space Director

Evelina Rösliden

evelina@getsocial.se

Byråchef

David Appelros

david@getsocial.se

Senior Pro­jekt­le­dare

Felicia Tiri

felicia@getsocial.se

Pro­jekt­le­dare

Kajsa Nilsson

kajsa@getsocial.se

Digital mark­nads­fö­rare

Vendel Wilthorn

vendela@getsocial.se

Digital mark­nads­fö­rare

Patricia Nilsson

patricia@getsocial.se

Marketing Auto­ma­tion Specialist

Pierre Svensson

pierre@getsocial.se

Skär­m­an­sva­rig

Gabriel Axelsson

gabriel@getsocial.se

Creative Director

Irjana Filipovic

irjana@getsocial.se

Fotograf

Niclas Carlsson

niclas@getsocial.se

Art Director

Lukas Hol­gers­son

lukas@getsocial.se

Webb­de­sig­ner

Isak Helge

isak@getsocial.se

Designer

Aleksei Pus­h­kar­skii

aleksei@getsocial.se

Vi tycker det är getekul med nya medarbetare!

Varför välja oss?

Vi må vara en reklam­byrå, men vi är inte en byrå som försöker lösa allt med mer reklam. Vårt sanna fokus är en bättre fun­ge­rande verk­sam­het med ett varumärke som är lätt att förstå och älska — oavsett vägen dit. 


Några av oss är från branschen på köpar- eller säl­jar­si­dan sedan början av arbets­li­vet, några kommer från helt andra håll, och vi är nästan alla från helt olika bak­grun­der.

Vad som enar oss är er framgång.