Midsummer

Svenska solceller finns visst

Från en dag till en annan gick Mid­sum­mers webb­tra­fik från 5000 besökare till 50 000 besökare. Då blir en ju nyfiken på vad som hände där, eller hur? Låt oss backa bandet ett snäpp.

231 000 kr

Total budget

2 790 000 kr

Totala intäkter

1594%

Return on ad spend

1207%

Return on investment

I mars 2021 upp­märk­sam­made ett flertal natio­nella medier att de sol­cell­spa­ne­ler som sitter på svenska tak, kan ha kopp­lingar till tvångs­ar­bete i Xinjiang, Kina. I samband med skandalen inter­vju­a­des ett av de större ener­gi­fö­re­ta­gen, som påstod att alla solceller har kopp­lingar till Xinjiang.

Dock visste vi och vår kund Midsummer att så inte var fallet. Midsummer till­ver­kar nämligen sol­cells­tak i Järfälla, strax utanför Stockholm och har gjort det sedan 2004.

Med snabba ryck fick Getsocial i uppdrag att skapa en utmanade kampanj i syfte att öka med­ve­ten­he­ten om att det visst finns svensk­till­ver­kade solceller.

Med en något kaxig, samtidigt varm tonalitet gav vi respons på de rykten som spreds inom branschen.

Annon­serna syntes i både print samt digitala medier. Kampanjen fick ett viralt uppsving och med Get­so­ci­als insatser syntes och hördes Midsummer som aldrig förr.

● Kampanjen fick en total räckvidd på 545 000.

● 1,500 000 expo­ne­ringar på sociala medier.

● 1,100 000 expo­ne­ringar i print och digital print.

● På bara 1 vecka ökade även Mid­sum­mers webb­tra­fik från 5000 till 50 000 besökare.

Till­sam­mans med Midsummer kammade vi hem reklampri­set Guld­äpp­let 2022 för detta case, ett pris som delas ut av Mark­nads­för­e­ningen Nordost.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss