Fontän

Lan­se­rings­kam­panj

Fontän brygd­la­bo­ra­to­rium är ett FMCG-varumärke som lan­se­ra­des sommaren 2021. Getsocial fick i uppdrag att lansera varu­mär­ket till marknaden. Vilket inklu­de­rade att ta fram strategi och content för lan­se­rings­kam­pan­jen som gick på sociala medier.

Get­so­ci­als och Fontäns samarbete inleddes med att vi skapade ani­ma­tio­ner och copy för annon­se­ringen till lan­se­rings­kam­pan­jen. Därtill tog vi fram en mediestrategi.

Samtidigt byggde vi upp flödet och varu­mär­kes­ut­tryc­ket för Fontäns Instagram med efter­föl­jande content.

För att sedan även få för­tro­en­det att ta fram en con­tentstra­tegi samt att på löpande vec­ko­ba­sis fylla Fontäns Instagram­flöde med lekfulla ani­ma­tio­ner och catchy copy. Något vi fort­fa­rande ägnar oss åt med stor glädje och livlig fantasi. Helt i linje med Fontäns färg­starka DNA.

“Ibland önskar man att det fanns ett magiskt universum som man kunde få kliva in i för en stund. Där allt är möjligt. Där det varken finns väggar eller tak. Där the sky inte är the limit. Fontän brygd­la­bo­ra­to­rium är ett sådant. Med våra brygder vill vi bidra till en större, rikare och mer färgstark värld.”

www.fontän.se

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss