Fontän

Webb­de­sign & Webbutveckling

Design- och webb­tea­met på Getsocial fick i uppdrag att bygga och designa Fontän brygd­la­bo­ra­to­ri­ums webbsida i samband med varu­mär­kets lansering.

Vi arbetade med Fontäns färg­starka och fan­ta­si­fulla illust­ra­tio­ner och produkter, som vi designade om för att agera respon­sivt på siten.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss