Midsummer

En svensk solskenshistoria

Vi hjälpte Midsummer

GRAFISK PROFIL

DESIGN

WEBB

DIGITAL ANNONSERING 

STRATEGI

År 2019 bildade det börsno­te­rade bolaget Midsummer varu­mär­ket Midsummer Solar Roof. Getsocial fick i uppdrag att sätta varu­mär­ket på kartan och ta marknaden med storm. På 6 månader tog vi varu­mär­ket från skisser på ett papper till en av de ledande aktörerna på marknaden. En kon­ver­te­rande webbplats, slående grafisk profil och smart digital annon­se­ring var alla delar i vårt hel­hets­upp­drag. Slut­re­sul­ta­tet var ett långt samarbete och offert­för­fråg­ningar i överflöd. Mindre än ett år efter lansering har sälj och mark­nads­or­ga­ni­sa­tio­nen för Midsummer Solar Roof växt från 1 till 10 personer för att kunna hantera inkom­mande för­fråg­ningar. Omsätt­ningen för Midsummer totalt har växt med 500% på 5 år.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss