Länsförsäkringar Blekinge

Den lokala favoriten i hela Sverige

Vi hjälpte Länsförsäkringar Blekinge

CONTENTPRODUKTION

MARKETING AUTOMATION

SOCIALA MEDIER

STRATEGI

Länsförsäkringar Blekinge har en eftersträvansvärd marknadsposition. Med över hälften av länets befolkning som kunder berörs de flest av Länsförsäkringar Blekinges kommunikation. År 2019 fick vi frågan att stärka kommunikationen med banken och försäkringsbolagets befintliga kunder. Vi valde ut två strategiskt viktiga fokusområden. Marketing automation och flödet i sociala medier. Genom att arbeta nära hela organisationen och med en djup kundlivsanalys i ryggen ställde vi om till ett mer engagerande flöde med innehåll och smart automatiserad kommunikation. Ett år senare har LF Blekinge ökat sin räckvidd på Facebook med 170% och börjat kommunicera automatiserat och strategiskt med alla kundgrupper.