ScanBox

Dörrlåset som inte är ett lås — ScanBox TapSlam® 

ScanBox till­ver­kar ter­mo­boxar för avancerad varm- och kyl­håll­ning av mat samt transport av densamma. Boxarna till­ver­kas i Sverige och används över hela världen av olika kock­lands­lag, på Miche­lin­kro­gar, på lyxhotell samt inom offentlig sektor. 

 

Under 2022 har ScanBox utvecklat en ny funktion, ett paten­te­rat dörrlås till sina boxar kallat TapSlam®.  Nyheten går i linje med varu­mär­kets devis ”ett fyr­kan­tigt tänkande utanför boxen”.

Se lan­se­rings­fil­men här

Tapslam® sparar både tid, kraft och tålamod när man bär en tung kantin i händerna. Tidigare var man tvungen att ställa ifrån sig mat­kan­ti­nen för att öppna det gamla låset i flera olika moment, med TapSlam® kan man istället bara ”tap it, load it, slam it”! Helt enkelt ”tappa till” dörrlåset med sin kantin och så öppnas det direkt, därefter drämmer man till dörren och fort­sät­ter med sitt.  
Lika delar enkelt som genialt.  

 

Getsocial fick i uppdrag att skapa en lan­se­rings­kam­panj för dörr­lå­sets äntrande på marknaden. I uppdraget ingår kon­cep­t­ut­veck­ling, sto­ry­boards, manus, voice-over, filmning och redi­ge­ring. Samt en paid social- och Google Display-kampanj, inklusive opti­me­ring och analys. Tap it, load it, slam it! 

Se nästa film

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss