Shady Burgers

The real deal

Shady Burgers är en snabb­väx­ande pre­mi­um­bur­gar-kedja med 9 restau­ranger i lika många städer. Shady är inget fuffens eller flåd, bara riktigt goda burgare och inget jävla trams som grundarna brukar säga.

 

Getsocial fick i uppdrag att öka varu­mär­kes­kän­ne­do­men och kundin­flö­det på Shadys två senaste restau­ranger i Skåne och Blekinge. Utma­ningen visade sig större än så då folk knappt kände till kedjans existens, vad de står för, eller varför ett mål mat kostar mer än på snabbmatsställen?

Men, det är skillnad på vanliga burgare och pre­mi­um­bur­gare från Shady som inne­hål­ler de allra bästa svenska råvarorna. Och det behövde klargöras, samt det faktum att man får det man pröjsar för. Och vad *det* är.

 

Så vi fick ta ett hel­hets­grepp och skapa ett koncept som vi döpte till ”The Real Deal”, som ringar in Shady Burgers varumärke och produkter.

Sam­ar­be­tet inleddes med en varu­mär­kes­a­na­lys, stra­te­gisk plan, vidare följt av kreation av konceptet ”The Real Deal”, konceptet inklu­de­rar allt från ett manifest, till Shadys nya tonalitet samt copy och filmer.

 

Därefter sattes en medi­astra­tegi och en paid social kampanj skapades i flera steg, för både varu­mär­kes­byg­gande- samt kon­ver­te­rande syften.

 

Allt för att visa att det finns ett nytt bur­gar­plejs i stan som är här för att stanna.


Och att man får det man betalar för.

Dig in deep gott folk! 

Se filmerna här!

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss