Läns­för­säk­ring Kronoberg

Efterklok

Samtidigt som landets studenter väntar på sitt antag­nings­be­sked från Lin­néu­ni­ver­si­te­tet i Växjö, får Getsocial i uppdrag att ta fram ett koncept som ska få ovan­nämnda att skaffa sig varsin hemförsäkring.

 

Det tåls att nämnas att detta är en målgrupp som inte direkt är kända för att vara för­säk­rings­in­tres­se­rade, knappt alls faktiskt.

Genom huvud­bud­ska­pet Efterklok skapades ett koncept närmre ett under­va­ru­märke till Läns­för­säk­ring Kronoberg. Detta gavs liv genom en logga, visuell identitet, tonalitet, mer­chan­dise, PR-events, land­nings­sida, medi­astra­tegi och paid social och gjorde Efterklok till the new cool kid on the block. 

Logo 1

För att väcka intresse hos den allra kräsnaste mål­grup­pen, studenter mellan 18–35, behövde vi snacka samma språk, sticka ut och skapa sam­man­hang som var lätt­be­grip­liga. Fing­er­topps­käns­lan behövde vara mil­li­me­ter­pre­cis i relation till denna målgrupp som gillar varu­mär­ken, men inte företag. 

Se filmen här. Sound on.

Ett gäng all­var­liga, ödesdigra situ­a­tio­ner lyftes upp som: brand, över­sväm­ning och stöld. Men, för att inte bli för mycket ond bråd död, för­pac­ka­des dessa i ett sociala medier-vänligt format med en unik tonalitet, rapp copy och en identitet som stack ut. 


Ett all­var­ligt ämne behand­la­des på ett lät­till­gäng­ligt sätt genom ett noga avvägt uttryck. 

Resul­ta­tet blev ett praktex­em­pel på hur egen­ska­per som står i motsats till varandra, kan mötas i symbios. Egen­ska­per som: allvar och skoj, kaxighet och ödmjukhet, coolhet och trygghet. Det krävs en del finlir, men det går. 

Summa summarum var att det är lätt, men riktigt trist att vara efterklok.  Och att det går att undvika major kata­stro­fer som kostar skjortan om man bara skaffar en hem­för­säk­ring fr. 63 spänn i månaden. Hos the original Läns­för­säk­ring som inte bara är trygg, utan smått skön också. Sold!

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss