Camping Sydost

Hemestra i sydöstra Sverige – borta bra, men nära bäst

Under som­mar­må­na­derna drömmer många om en långväga semester, men under Coro­na­pan­de­min var det svårt att resa utomlands på grund av de rådande rekom­men­da­tio­nerna och restriktionerna.

Och varför skulle man egent­li­gen göra det? När det finns så många mysiga smult­ron­stäl­len i närheten.

Getsocial fick uppdraget att skapa en digital annon­se­rings­kam­panj åt Camping Sydost, som erbjuder 25 idylliska locations i sydöstra Sverige. Målet med kampanjen var att inspirera samt engagera kring att hemestra i hemtrakterna.

Vi lanserade en kampanj på Camping Sydosts sociala medier som fick över 100 000 expo­ne­ringar, vilket bidrog med ökat enga­ge­mang och synlighet för varumärket.

Summa summarum borta bra, men nära bäst.

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss