Skriven av

Isak Helge

(Själv)lysande inläggs­se­rie för Länsförsäkringar

Reflexen spelar en central roll i att göra varje dag säker efter skymning. Ändå väljer många att skippa den.
Läns­för­säk­ringar Ble­kinge ville upp­märk­samma vik­ten av att bära reflexer i mörk­ret för att minska mäng­den trafikolyckor.
Inläggs­se­rien visar hur reflexen räd­dar liv sam­ti­digt som den kan bäras som en snygg accessoar.
Serien avslu­ta­des med en täv­ling för att öka med­ve­ten­he­ten kring frå­gan genom stor orga­nisk spridning.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail