Reklam­by­rån Getsocial vinner DI Gasell i Blekinge län

Tillväxt om 368% på bara 4 år

Att få andra bolag att växa och samtidigt växa själv är en win-win för hela samhället. Våra kunder skapar jobb och tillväxt som i sin tur bidrar till en god utveck­ling av den svenska ekonomin och i takt med att de blir större blir vi större. 

- Alfred Appelros, VD och grundare av Getsocial.

Mindre än 1% av Sveriges aktie­bo­lag kva­li­fi­ce­rar sig som Gasell­fö­re­tag. Getsocial har byggts organiskt från grunden – kund för kund, med­ar­be­tare för med­ar­be­tare. Och nästin­till dubblat sin omsätt­ning varje år. Bolaget siktar nu mot nästa mål vilket är att bli sydöstra Sveriges största och bästa byrå.

Med ett starkt digitalt DNA ligger Get­so­ci­als fokus fortsatt framåt på kre­a­ti­vi­tet, mätbarhet och analys. Byrån vill visa hur man skapar värde genom reklam och kommunikation.

För en reklam­byrå som jobbar digitalt och mätbart för att driva tillväxt för våra kunder, lever vi som vi lär och kavlar upp ärmarna varje dag. Det är tack vare våra anställda, de bästa i branschen – som vi kunnat växa så här mycket på så kort tid, 

- Alfred

Vid frågor vänligen kontakta 
Alfred Appelros, VD och grundare Getsocial  
E‑post: alfred@getsocial.se 

Getsocial är en reklam­byrå med avdel­ningar inom strategy, per­for­mance och creative. Bolaget grundades 2015 och omsatte under 2021 över 16 miljoner. Företaget har idag 19 anställda och kontor i Olofström, Kristi­an­stad, Stockholm och Växjö. Under 2022 har företaget vunnit DI Gasell i Blekinge län, Guld­äpp­let och prisats som Årets Upp­stic­kare vid Kristi­an­stads närings­livs­gala, samt cer­ti­fi­e­rats som A Great Place to Work. Styrelsen består av Kristina Stut­ter­heim – Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör System­bo­la­get, Sten Nordin f.d. Lands­höv­ding Blekinge och finans­bor­gar­råd i Stock­holms stad samt Peter Thorman f.d. mångårig VD på kon­sult­bo­la­get Softhouse. 

Om DI Gasell: Gasell­un­der­sök­ningen rankar Sveriges mest fram­gångs­rika företag i 21 län. Under­sök­ningen bygger på före­ta­gets fyra senaste års­re­do­vis­ningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktie­bo­lag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Press­med­de­lande 25-11-2022

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss