Skriven av

Vendela Wilthorn

Praktik inom mediebranschen

Praktik är i dem flesta fall en win-win situation för både företag och den studerande. Vi på Getsocial tycker det är viktigt att få testa sina vingar och chansen till jobb är stor efter att haft sin praktik hos oss. Här kan du få en inblick i hur tidigare praktikanter har reflekterat och även lite tips och idéer på hur du själv kan tänka när det kommer till din praktik.

Förhoppningar på praktiken

En vanlig förhoppning av praktiken är att praktikanterna vill få en djupare inblick i hur organisationen fungerar, samt hur ett projekt går till från start till slut. Vi på Getsocial värnar därför om att inkludera praktikanterna i det vardagliga arbetet genom att ge dem eget ansvar samtidigt som dem lär sig att vara lyhörda.

Något som också är vanligt är att praktikanterna vill lära sig är tillvägagångssättet med kunderna samt att utveckla det som man redan blivit introducerad till i skolan. Arbetet med kunderna är oerhört viktigt på dem flesta arbetsplatser och därför tycker vi på Getsocial att det är bra att få inblick i fler yrkesroller än sin egen för att förstå hur hela processen ser ut. 

Från teori till praktik

När man läser ett medieinriktat program är det vanligt att man får mycket kunskap kring de olika verktygen som exempelvis Google Ads, Google analytics, FB Ads och Linkedin Ads. Något som praktikplatser ofta erbjuder är just det praktiska arbetet med verktygen. Alla företag använder inte samma verktyg, om du däremot får chansen att arbeta med ett så skapar du en god förkunskap hur du skall hantera andra liknande verktyg.

På praktiken tillåts man att gå in mer på djupet av det som man lär sig på sin utbildning. Detta kan bidra till att en bland annat får en bättre verklighetsuppfattning kring branschen. 

Vidare kan det även bidra till att man får en ökad förståelse för områden som man tidigare trott att man har haft en god inblick i, exempelvis projektledning, kundrelationer eller grafisk produktion. Ett exempel på detta är fackspråket och olika termer som man lär sig under sin utbildning, på praktiken får man en djupare förståelse om vad dessa verkligen innebär och hur de används i praktiken.

Tips till dig som ska ut på praktik

  • Ring och presentera dig. Ett samtal är mycket mer minnesvärt än enbart ett mejl. Avsluta samtalet med att erbjuda ett mejl med ditt CV och vips så är konversationen redan igång.
  • Våga gå utanför din comfortzone och söka till företag som du annars aldrig hade gjort. Praktiken ger dig möjlighet att testa nya saker som sedan kan ge inblick i vad du senare vill/ inte vill arbeta med.
  • Ställ krav och gör din röst hörd, det kommer gynna både dig och din praktikplats i längden om det är tydligt vad du vill få ut av din praktik. 

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail