Praktik inom mediebranschen

Praktik är i dem flesta fall en win-win situation för både företag och den studerande. Vi på Getsocial tycker det är viktigt att få testa sina vingar och chansen till jobb är stor efter att haft sin praktik hos oss. Här kan du få en inblick i hur tidigare praktikanter har reflekterat och även lite tips och idéer på hur du själv kan tänka när det kommer till din praktik.

För­hopp­ningar på praktiken

En vanlig för­hopp­ning av praktiken är att prak­ti­kan­terna vill få en djupare inblick i hur orga­ni­sa­tio­nen fungerar, samt hur ett projekt går till från start till slut. Vi på Getsocial värnar därför om att inkludera prak­ti­kan­terna i det var­dag­liga arbetet genom att ge dem eget ansvar samtidigt som dem lär sig att vara lyhörda.

Något som också är vanligt är att prak­ti­kan­terna vill lära sig är till­vä­ga­gångs­sät­tet med kunderna samt att utveckla det som man redan blivit intro­du­ce­rad till i skolan. Arbetet med kunderna är oerhört viktigt på dem flesta arbets­plat­ser och därför tycker vi på Getsocial att det är bra att få inblick i fler yrkes­rol­ler än sin egen för att förstå hur hela processen ser ut. 

Från teori till praktik

När man läser ett medi­e­in­rik­tat program är det vanligt att man får mycket kunskap kring de olika verktygen som exem­pel­vis Google Ads, Google analytics, FB Ads och Linkedin Ads. Något som prak­tik­plat­ser ofta erbjuder är just det praktiska arbetet med verktygen. Alla företag använder inte samma verktyg, om du däremot får chansen att arbeta med ett så skapar du en god för­kun­skap hur du skall hantera andra liknande verktyg.

På praktiken tillåts man att gå in mer på djupet av det som man lär sig på sin utbild­ning. Detta kan bidra till att en bland annat får en bättre verk­lig­hets­upp­fatt­ning kring branschen. 

Vidare kan det även bidra till att man får en ökad för­stå­else för områden som man tidigare trott att man har haft en god inblick i, exem­pel­vis pro­jekt­led­ning, kund­re­la­tio­ner eller grafisk pro­duk­tion. Ett exempel på detta är fack­språ­ket och olika termer som man lär sig under sin utbild­ning, på praktiken får man en djupare för­stå­else om vad dessa verkligen innebär och hur de används i praktiken.

Tips till dig som ska ut på praktik

  • Ring och pre­sen­tera dig. Ett samtal är mycket mer min­nesvärt än enbart ett mejl. Avsluta samtalet med att erbjuda ett mejl med ditt CV och vips så är kon­ver­sa­tio­nen redan igång.
  • Våga gå utanför din com­fort­zone och söka till företag som du annars aldrig hade gjort. Praktiken ger dig möjlighet att testa nya saker som sedan kan ge inblick i vad du senare vill/ inte vill arbeta med.
  • Ställ krav och gör din röst hörd, det kommer gynna både dig och din prak­tik­plats i längden om det är tydligt vad du vill få ut av din praktik. 

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss