Namntung styrelse till Getsocial

Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklambyrå. Under år 2020 dubblerades omsättning och bolaget öppnade kontor både i Kristianstad och Jönköping. Med målsättning att bli sydöstra Sveriges största reklambyrå år 2025 stärker nu Getsocial sin strategiska ledning med en namntung styrelse.

- Vi är mycket glada över att kunna knyta till oss en så kompetent och erfaren styrelse. Detta ger oss en stra­te­gisk styrka som kommer att gynna både oss som bolag, våra kunder och med­ar­be­tare. Säger Alfred Appelros, VD på Getsocial, 26 år gammal

Styrelsen kommer att bestå av Sten Nordin, f.d. Lands­höv­ding i Blekinge och Finans­bor­gar­råd i Stock­holms stad, som tar plats som ord­fö­rande i styrelsen. Ledamöter blir Kristina Stut­ter­heim, Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör System­bo­la­get, och Peter Thorman, f.d. mångårig VD i kon­sult­bo­la­get Softhouse. Även ägarna Alfred Appelros och David Appelros tar plats som ledamöter i styrelsen.

- Jag ser mycket fram emot uppdraget att leda arbetet i Get­so­ci­als nya styrelse. Bolaget har haft en fan­tas­tisk tillväxt under sin relativt korta historia och ägarnas mål för framtiden är stora. Resan för Getsocial har bara börjat! Säger Sten Nordin, till­trä­dande styrelseordförande.

Den nya styrelsen stärker Get­so­ci­als position som en av de mest ton­gi­vande reklam­by­rå­erna i sydöstra Sverige. Kristina Stu­ter­heim som tar plats som ledamot i styrelsen är en erfaren chef och ledare som verkat i olika typer av bolag och orga­ni­sa­tio­ner, såväl nystar­tade som väle­ta­ble­rade som Rikste­a­tern och Lärar­för­bun­det. Med mångårig bakgrund inom mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion blir Kristina en tillgång i arbetet med Get­so­ci­als fortsatta utveckling.

- Jag är jätteglad att jag fått för­tro­en­det att arbeta i Get­so­ci­als styrelse. Ägarna har höga ambi­tio­ner för framtiden och jag ser fram emot att få bidra på den resan. Säger Kristina Stut­ter­heim, till­trä­dande styrelseledamot

Styrelsen till­trä­der samtidigt som per­so­nal­styr­kan växer. Under år 2020 växte bolaget från 8 till 14 med­ar­be­tare. Peter Thorman som också tar plats som ledamot i styrelsen har lång leda­rer­fa­ren­het från växande orga­ni­sa­tio­ner. Bland annat har Peter fram­förallt innehaft roller som VD inter­na­tio­nellt och natio­nellt i IT-sektorn. Dessutom har Peter under åren även varit ledamot i flera styrelser både i Sverige och utomlands, samt är för när­va­rande även sty­rel­se­le­da­mot i Blekinge Business Incubator.

- Härligt med ett bolag som tror på framtiden och som vågar satsa så uttalat på tillväxt, här saknas inte ambi­tio­ner. Det ska bli härligt att försöka vara med och bidra till Get­so­ci­als fortsatta resa uppåt och framåt. Säger Peter Thorman, till­trä­dande styrelseledamot.

Enligt prognos skall Getsocial omsätta mellan 15–20 miljoner under 2021 och blir då räknat till omsätt­ning och per­so­nal­stor­lek en av de största reklam­by­rå­erna på marknaden.

Vid frågor kontakta

Alfred Appelros, 0738 483 633, alfred@getsocial.se
eller
Sten Nordin, 0702 834 49, stenrnordin@gmail.com

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss