Get­so­ci­als vd utnämns till årets unga före­ta­gare år 2020 i Olofström!

Varje år delas fyra olika priser ut som är kopplade till lokalt företagande i Olofström. Detta för att hylla företagare som utmärker sig något extra. Det finns fyra olika kategorier, där Getsocials vd Alfred Appelros vann priset inom kategorin ”årets unga företagare år 2020”!

Moti­ve­ringen för vinsten löd: ”Årets unga före­ta­gare har med Olofström som bas och med Sverige som arbets­fält byggt upp en digital reklam­byrå som möter fram­ti­dens utma­ningar och möj­lig­he­ter.  Detta har varit möjligt tack vare före­ta­ga­rens ung­dom­liga och offensiva fram­å­tanda. Verk­sam­he­ten har på väldigt kort tid med hög tillväxt satt Olofström på den svenska rekla­ma­re­nan för sociala medier.”

Utmär­kel­sen innebär att Alfred kommer att få repre­sen­tera Getsocial samt Olofström på en regional nivå, där han till­sam­mans med andra unga före­ta­gare får chansen att tävla om att repre­sen­tera Blekinges Unga före­ta­gare 2020 på en nationell nivå!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss