Getsocial ingår unikt samarbete med Ekon. Dr. Lisa Källström

Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklambyrå. Under 2021 dubblerades omsättningen och bolaget öppnade sitt femte kontor i Växjö. Med målsättningen att bli sydöstra Sveriges största reklambyrå år 2025 stärker nu Getsocial sin kompetenspool. Nu går Getsocial och Lisa Källström, doktor i marknadsföring, in i ett exklusivt samarbete via Lisas bolag Källström & Källström. Syftet är att tillsammans koppla teori till praktik och erbjuda en del av den stora kunskap som Lisa har från akademins värld till Getsocials kunder. Lisa kommer i projekten att bidra med strategisk insikt. 

Lisa arbetar inom akademin och har under våren till­bringat sin kom­pe­tens­ut­veck­lings­tid på Getsocial. Att få tillfälle att använda sina kunskaper till att bidra till företags framgång ser hon som otroligt roligt.  

- Det är väldigt roligt att samarbeta med Getsocial då jag anser att vi kom­plet­te­rar varandra på ett väldigt bra sätt. Vi har olika bakgrund och kan bidra med olika per­spek­tiv — Getsocial med sin stab av duktiga med­ar­be­tare samt ent­re­pre­nör­sanda och jag med en stor ryggsäck med forskning och erfa­ren­het av att driva forsk­nings­pro­jekt och erbjuda pro­cesstöd, säger Lisa. 

För Get­so­ci­als del så blir sam­ar­be­tet en möjlighet att kunna erbjuda sina kunder något unikt.  

- Jag är övertygad om att sam­ar­be­tet kommer bidra till en ömsesidig utveck­ling och många spännande projekt. Vi är stolta över att Lisa valt oss som partner i sin före­tags­resa. Detta ger oss en stra­te­gisk styrka som kommer att gynna oss som bolag, våra kunder och med­ar­be­tare, säger Alfred, VD på Getsocial.  

Vid frågor vänligen kontakta
Alfred Appelros, VD Getsocial 
E‑post: alfred@getsocial.se 


Getsocial är en reklam­byrå startad 2015 med kontor och kunder i hela landet.
Lisa Källström dis­pu­te­rade hösten 2019 vid Eko­no­mi­hög­sko­lan på Lunds uni­ver­si­tet och har forsk­nings­in­tres­sen inom plats­mark­nads­fö­ring, sam­ver­kans­pro­ces­ser och han­dels­des­ti­na­tio­ner. Via sitt företag Källström & Källström utökar Lisa sitt enga­ge­mang inom mark­nads­fö­ring och hon kommer genom Getsocial erbjuda utredning, analys och råd­giv­ning inom marknadsföring.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss