Getsocial ett av Sveriges snabbast växande företag 

Dagens industri hyllar varje år Sveriges mest framgångsrika bolag genom att utse de snabbast växande företagen till Gasellföretag. I år finns Getsocial med bland dessa.

Dagens industri genomför varje år sin gasell­un­der­sök­ning där företag i 21 län rankas. Under­sök­ningen baseras på före­ta­gens senaste års­re­do­vis­ningar och mindre än 1 procent av Sveriges aktie­bo­lag utses till så kallade Gasell­fö­re­tag. Bland dessa företag finns i år Getsocial med. 

-Vi är väldigt glada och stolta över utmär­kel­sen. Att vi som ungt bolag lyckas prestera det som enbart ett fåtal företag i Sverige lyckas med är fan­tas­tiskt, säger Alfred, VD och grundare av Getsocial. 

 Getsocial grundades i Olofström 2015 och har sedan starten haft en stadig tillväxt där man nästin­till dubblat sin omsätt­ning varje år. Bolaget har idag 18 anställda och kontor och kunder över hela landet. 

-Vi siktar högt och fort­sät­ter vår resa mot att bli en av Sveriges största och bästa reklam­by­råer. Nu hoppas vi på att även bli läns­vin­nare i Di Gasell, fort­sät­ter Alfred. 

Under hösten kommer vinnare i varje län att utses på Dagens industris Gasell­ga­lor. Vinnaren i Blekinge län pre­sen­te­ras på Clarion Hotel Live i Malmö den 21 november. Dessutom utses Super­ga­sel­len, företaget som vuxit snabbast i Sverige, på den avslu­tande Gasell­ga­lan i Den Blå Hallen i Stockholm den 5 december. 

Läs mer om Di Gasell här 

Vid frågor vänligen kontakta 
Alfred Appelros, VD och grundare Getsocial  
E‑post: alfred@getsocial.se 

Getsocial är en reklam­byrå med avdel­ningar inom strategy, per­for­mance och creative. Bolaget grundades 2015 och omsatte under 2021 över 16 miljoner. Företaget har idag 18 anställda och kontor i Olofström, Kristi­an­stad, Stockholm, Jönköping och Växjö. Under 2022 har företaget både vunnit Guld­äpp­let och prisats som Årets Upp­stic­kare vid Kristi­an­stads närings­livs­gala samt cer­ti­fi­e­rats som A Great Place to Work. 

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss