För­svars­mak­ten och Getsocial tecknar avsikts­förklaring kring kompetensförsörjning.

Getsocial blir första reklambyrå i landet att med Försvarsmakten teckna en avsiktsförklaring, tänkt att stärka kompetens- och personalförsörjningen för de båda parterna. Genom det nya samarbetet vill Getsocial underlätta för sina anställda att även ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Getsocials rekrytering av medarbetare med militär bakgrund.

- Att samarbeta med andra arbets­gi­vare och orga­ni­sa­tio­ner är viktigt för att För­svars­mak­ten ska lyckas med per­sonal­för­sörj­ningen. Sam­ar­be­tet med Getsocial, som är en snabb­väx­ande och ambitiös arbets­gi­vare, kan erbjuda många av våra duktiga med­ar­be­tare en spännande och utveck­lande karriär samtidigt som de kan tjänst­göra hos oss på deltid. De merit­vär­den och yrkes­kom­pe­ten­ser som vår personal får under sin tjänst­gö­ring i För­svars­mak­ten är mycket gångbar på arbets­mark­na­den, säger Klas Eksell, För­svars­mak­tens personaldirektör.

- Getsocial är sydöstra Sveriges snabbast växande reklam­byrå. Vi har en stark vär­de­rings­grund och ett inte­gre­rat håll­bar­hets­ar­bete som ligger väl i linje med vårt samarbete med För­svars­mak­ten. Vi vill attrahera duktiga talanger som ser en framtid inom reklam­bran­schen kopplat till ett högre syfte som det innebär att arbeta för För­svars­mak­ten, säger Alfred Appelros, VD Getsocial.

Genom sitt samarbete vill För­svars­mak­ten och Getsocial arbeta aktivt med att skapa en hållbar arbets­mark­nad och vill med denna ambition bidra till ungdomars insteg på arbets­mark­na­den, mångfald på arbets­plat­serna och möjlighet till kar­riär­väx­ling genom hela yrkeslivet.

Kontakt
Jonas Wannberg, För­svars­mak­ten
jonas.wannberg@mil.se


Alfred Appelros, VD Getsocial
Telefon: +46  738 483 633
E‑post: alfred@getsocial.se

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss