En till­ba­kablick under Pride Month

2019 valde politikerna i Sölvesborgs Kommun att sluta hissa prideflaggan på sina kommunala flaggstänger. Kommunledningen beslutade att endast statsvapnet och den svenska flaggan skulle få hissas med argumentet av att det var mest neutralt. Frågan uppmärksammades i media och intrycket runt om i Sverige blev snabbt att Sölvesborgs Kommun var bakåtsträvare.

Vi på Getsocial var inte sena med att få nyheten till oss och eftersom en del av vår verk­sam­het finns i Västra Blekinge så kände vi att ett agerande behövdes för att visa att inte alla höll med Söl­vesborgs Kommun. Under en månads tid valde vi därför att placera pri­de­flag­gan på vårt sys­ter­bo­lags skärmar runt om i hela kommunen. Vi ville visa att alla människor är lika värda och agerade trots med­ve­ten­he­ten om förluster i intäkter eftersom vi avstod från att sälja annons­plat­ser på skärmarna under den månaden. Likt många andra med­män­ni­skor och tidningar så upp­märk­sam­ma­des vår insats snabbt natio­nellt av både Expressen, Afton­bla­det, SVT Dagens Nyheter, TV4 m.fl. där vår VD Alfred med­ver­kade och fick berätta om vår syn på saken.

“Deras beslut är ett steg tillbaka. Det är ett snedsteg av poli­ti­kerna. Det är synd att de inte förstår vilken skada de kan orsaka. Vi hade möjlighet att sprida Pri­de­flag­gans budskap och kände att det vår skyl­dig­het att stå upp för våra värderingar ”

Alfred Appelros

Vår vision på Getsocial har alltid varit, allt vi gör, allt vi säger och allt vi skapar skall leda till att vårt samhälle blir ett snäpp bättre. Vi vet att första steget till att göra ett positivt avtryck ligger hos oss själva. Vi skall alltid vara ett föredöme för våra kunder, bransch­kol­le­gor och samhället i frågor som håll­bar­het, öppenhet, frihet och tolerans. Vår arbets­plats skall betraktas som ledande i att påverka samhället positivt och därför är vi mycket stolta över vårt agerande i Söl­vesborg 2019. Getsocial står för alla likas värde därför är det viktiga för oss att vi gör allt vi kan för att pri­de­flag­gan ska kunna synas. Vi tänker inte låta HBTQ rörelsen tystas, eller pri­de­flag­gan saknas.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss