Skriven av

Lukas Holgersson

5 vanliga misstag som förstör din typografi

En genomtänkt typografi är väsentlig för att på ett tydligt sätt få igenom sitt budskap och skicka rätt signaler. En miss kan göra att den mest välskrivna texten tappar sitt syfte. I denna artikel går jag igenom fem vanliga typografitabbar och hur man undviker dem!

1. Använder för många typsnitt

Det kan vara frestande att använda många typsnitt i ett försök att göra designen mer intressant, men i många fall kan det vara kontraproduktivt eftersom läsbarheten och tydligheten i designen minskar. Att kombinera mer än två typsnitt på ett bra sätt är svårt och kräver mycket övning och kunskap om typografi. 

Gör så här istället

I de flesta fallen räcker det med ett lättläst typsnitt för brödtexten och ett typsnitt med lite mer karaktär för rubriker och underrubriker. Sidor som FontPair är bra resurser för inspiration om du kör fast.

Behöver du ändå krydda till designen lite är det i många fall bättre att experimentera med typsnittets vikt eller färg. På så sätt kan du öka eller minska fokus på texten i en layout men ändå hålla den konsistent.

2. Bygger en för svag visuell hierarki

För att guida läsarens öga att uppfatta den viktigaste informationen först är det viktigt att bygga en stark och konsekvent visuell hierarki. Detta är viktigt för att läsaren snabbt ska kunna uppfatta vad texten handlar om och på så sätt bli intresserade att läsa mer. Om texten är enformig och saknar en tydlig hierarki riskerar man att tappa läsaren på vägen.

Gör så här istället

För att bygga en stark visuell hierarki är det viktigt med kontrast mellan de olika elementen. Kontrast kan du skapa genom att använda olika typsnitt, byta vikt eller färg på texten, förändra storleken på texten eller använda ett grafiskt element som guidar ögat till rätt plats. 

Nyckeln är att med någon av dessa metoder framhäva de mest väsentliga delarna av texten så att läsaren snabbt kan uppfatta den viktigaste informationen.

3. Breddar ut texten för att få den att passa

Ibland händer det att man vill fylla ut ett utrymme i en layout. Då kan det vara frestande att dra ut texten för att göra den bredare eller högre. Detta är en dålig idé eftersom typsnittet oftast är noggrant, proportionerligt utformat för att göra det lätt att läsa och uppfatta texten. Om man ändrar proportionerna på texten så minskar läsbarheten. Det kan bli extra problematiskt för läsaren om texten är lite längre.

Gör så här istället

Om du verkligen behöver få texten att bli bredare eller högre kan du istället justera avståndet mellan bokstäverna. Detta är ett mer logiskt tillvägagångssätt som inte minskar läsbarheten eller förstör originaltypsnittet.

4. Använder typsnitt för fel ändamål

En annan typografisynd är användandet av ett visst typsnitt i helt fel kontext. Exempelvis om man använder ett lekfullt typsnitt till en årsrapport kan detta ge ett intryck av att företaget är oseriöst – trots att rapporten är mycket välskriven. Ett annat exempel är om en innovativ startup använder ett traditionellt typsnitt. Då kan målgruppens känsla bli att företaget är mossigt eller gammalmodigt, trots att deras innovation är revolutionerande. 

Gör så här istället

Lösningen är här att genom research och varumärkesarbete ta reda på hur företaget vill framstå och utefter det välja ett typsnitt som matchar rätt känsla. Analysera gärna andra varumärkens grafiska profil för att samla idéer.

“Det finns inga dåliga typsnitt, bara felaktiga användningsområden”
– Lukas Holgersson

5. Använder för lite whitespace

”Whitespace”, eller tomrum, är det tomma området runt grafiska element eller textparagrafer. Om man har för lite whitespace blir layouten rörig och gör det svårt för ögat att fokusera på någonting över huvud taget.

Gör så här istället

Genom att använda sig av whitespace ger man elementen utrymme att andas och man kan enklare gruppera element som hör ihop med varandra.

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail