5 saker att tänka på innan du skapar en hemsida

Är du i tankarna på att starta eller förnya en hemsida för din verksamhet? För att få en så bra hemsida som möjligt kan det vara bra att reflektera över vissa saker innan. Jag kommer i denna artikel att tipsa om vad som är viktigt att tänka på när du ska göra om eller skapa en helt ny hemsida för din verksamhet.

Tips 1 – Syfte

Det första du bör tänka på innan du skapar din hemsida är syftet. Har du som mål att skaffa nya kunder, sälja produkter eller vill du helt enkelt bara förmedla vad just din verk­sam­het gör för något? Detta är väldigt viktigt att ta ställning till då det kommer att påverka vilket innehåll som kommer att pre­sen­te­ras på hemsidan samt vad som är viktigt att trycka på.

Vill du till exempel sälja dina produkter kan det vara viktigt lyfta upp dessa på start­si­dan ganska tidigt. Vill du istället visa din verk­sam­het kan det vara bättre att fokusera på att berätta vem du är och vad du gör.

Man kan absolut blanda alla delarna men det beror på syftet. Om du till exempel säljer kläder är folk inte så intres­se­rade av vem som står bakom verk­sam­he­ten samt vad ni strävar mot. Säljer du istället lyxiga kaminer för hemmet kan det vara viktigt att fokusera på dina produkter men samtidigt lyfta upp din verk­sam­hets historia och vär­de­ringar. Det handlar då om att skapa en känsla och sälja genom det istället för själva priset eller produkten.

Vill du se skill­na­den själva kan du kolla på två olika sidor:

Nelly (en svensk sida som säljer kläder)

Bos­sAt­Home (en engelsk sida som säljer inredning)

Kache­lo­e­fen-strass­ber­ger (en tyska sida som säljer kaminer)

De tre företagen är alla intres­se­rade av att sälja sina produkter. Syftet styr hur mycket som ska vara fokuserat på att sälja, jämfört med att berätta om produkten och verksamheten.

Nelly går direkt på att sälja med kampanjer och produkter. Boss at Home fokuserar lite mer på känsla, men tar ändå upp sina produkter på ett tydligt och stilfullt sätt. Kache­lo­e­fen-strass­ber­ger lägger ännu mer fokus på känsla och historia, då deras produkter är mer specialanpassade.

Tips 2 – Mål­grup­pen för sidan

Nu när du vet syftet med din hemsida kan det vara bra att förstå vilka som är dina mål­grup­per, det vill säga vilka grupper av personer som din verk­sam­het riktar sig till. Dock kan mål­grup­pen påverkas av syftet med din hemsida. Vill du till exempel få in nya kunder behöver du anpassa inne­hål­let på hemsidan och göra inne­hål­let mer infor­ma­tivt jämfört med om mål­grup­pen redan är kända kunder som känner till din verksamhet.

Två olika exempel här kan vara:

Tesla (företag som säljer el-bilar)

Pitch (ett rätt så nystartat företag som säljer en digital tjänst)

Det man ser när man jämför båda sidorna är att Tesla förväntar sig att man känner till företaget och vad företaget gör när man besöker deras hemsida. De pre­sen­te­rar direkt sina bilar om man får ytterst lite infor­ma­tion om produkterna.

På Pitch är det däremot tydligt att de vill förmedla vad för sorts tjänst de erbjuder. De skriver också mycket om sin tjänst och alla dess fördelar.

Tips 3 – Tonen på sidan

När du vet vad du vill med sidan samt vilka du riktar dig åt kan det vara bra att bestämma vilken ton du vill ha på din sida. Vill du ge ett intryck som känns per­son­ligt och varmt är det bäst att undvika fack­ter­mer och använda ett mer var­dag­ligt språk. Fack­ter­mer passar bättre om du vill visa dig kunnig inom ditt område och vet att dina besökare besitter en liknande kunskap.

Även bild­språ­ket kan ge ett intryck av din verk­sam­het. Vill du skapa en personlig känsla kan du använda mycket bilder på dig och din personal. Detta bidrar till en igen­kän­nings­fak­tor om man träffat någon på företaget innan. Det kan också bidra till att din framtida kund känner sig tryggare vid ett första möte då ditt ansikte redan är bekant.

Ett bra exempel kan vara McDonalds:

Kollar man på deras vanliga hemsida så ser man att de använder ett väldigt oper­son­ligt utseende med fokus på deras produkter och man lyfter inte så mycket per­son­lig­het. Detta för att denna sidan ska tala för hela McDonalds i Sverige. McDonalds hade tidigare ett projekt som de kallade ”Gör Donken”. Här ser man ett tydligt exempel på när man skiftar målgrupp från deras vanliga sida till deras kam­panj­sida. De använder ord som ”donken”, vilket lämpar sig bättre för en yngre målgrupp. Kampanjen handlar om att McDonalds rekry­te­rar nya personal med vitt skilda bak­grun­der. Många av dem är tro­ligt­vis yngre och därför lämpar sig denna typ av text och stil på sidan. De har också ett mycket mer mänskligt intryck och använder filmer och bilder med mycket människor i.

McDonalds vanliga sida
Gör Donken sida

Tips 4 – Hitta ett tema

Efter att du har bestämt vilket sorts innehåll du ska ha på sidan kan det vara bra att hitta ett tema som repre­sen­te­rar din verk­sam­het och använda detta i både text och bildspråk.

Handlar din verk­sam­het om att skapa digitala system kan man bygga sina texter och rubriker runt order ”digital” som till exempel ”vi hjälper dig med digitala lösningar” eller ”slipp all digital stress”.

Genom att skapa ett tema får besökaren en röd tråd av din verk­sam­het och förstår på ett tydligare sätt vad du kan erbjuda dem. Det blir då lättare att ta till sig inne­hål­let på hemsidan.

Ett bra exempel är sidan Assembly som har plockat ut ett nyckelord kring deras verk­sam­het som är ”Payment”. Kollar man sedan på rubri­kerna som finns på sidan så lyder de:

”Simp­li­fy­ing Complex Payment Workflows”

”Payment auto­ma­tion that gives you time back”

“Payments for Digital Platforms”

“Pay ins and Payouts” “Power your payment workflows”

Tips 5 – Skapa ett levande innehåll

För att undvika att din hemsida blir tråkig efter ett tag kan det vara bra att fundera över innehåll som kan förnyas på sidan. Det kan vara blog­gin­lägg som inspi­re­rar, eller kundcase från nya och gamla kunder. Genom att skapa innehåll som byts ut på hemsidan får besökaren alltid något nytt att titta på. Det bidrar också till att besökaren ser att din verk­sam­het rullar på och inte står stilla.

Sonos är ett bra exempel på detta som ständigt gör för­änd­ringar för att skapa en levande hemsida. Nedan är några bilder som visar hur Sonos hemsida har sett ut mellan 2019–2020.

Jag hoppas att detta hjälper dig på vägen mot en fan­tas­tisk hemsida!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail

Hör av dig

info@getsocial.se
+46 454 30 93 10

Följ oss