Mjällby AIF

Spon­sor­fol­der 2023

Med 10 säsonger i All­svens­kan, senast 2022 är Mjällby AIF den mest fram­gångs­rika klubben i Blekinge län. Design­tea­met på Getsocial fick i uppdrag att designa deras spon­sor­fol­der för säsong 2023 både i tryck och digitalt.

Gul och svart som är klubbens huvud­fär­ger, används flitigt genom hela foldern för att uppnå igen­kän­ning. Dessutom har både typo­gra­fin och övriga grafiska element inspi­re­rats av idrott och fram­förallt fotboll.