Skriven av

Alfred Appelros

Vad förändras år 2021?

För några dagar sedan skrev jag en artikel om att framtiden är förutsägbar. Detta stämmer i mångt och mycket. Vi är troligen i ett läge där framtiden är långt mer förutsägbar än den tidigare varit. Detta på grund av att vi återigen kommer att kunna göra många av de saker som pandemin begränsat oss från.

Detta skall däremot inte tolkas som att vi återgår till samma samhälle som innan pandemin. Den som tror att vi inte skapat nya beteende, fått nya insikter och hittat nya intressen är fel ute. Mycket kommer att återgå till det som varit tidigare, men mycket kommer också att vara förändrat.

Vad har då förändrats på ett mer eller mindre bestående sätt enligt mig?

 • Oro och osäkerhet.
  Resor, restaurangbesök, festivaler och annat kommer att tillåtas stegvis. Likväl kommer kundernas oro minska stegvis. Under pandemin har generösa avbokningsvillkor varit en stor USP. Även efteråt kommer kunder i större utsträckning vilja ha hängslen och livrem innan de genomför ett köp. Så gäller även frågan om hygien, där sjuknärvaro på jobbet, avstånd i köer, handsprit osv. säkerligen kommer ett bestå till viss del. Vi har också under pandemin bevittnat en orolig värld med mer rapportering om våld, splittring och hat på platser där vi inte tidigare sett det i samma utsträckning. Detta kommer lyfta frågan om säkerhet allt mer.
 • Digital konsumtion och möten.
  Under pandemin har många sett fördelarna av att mötas digitalt. Speciellt företag vars resekostnader minskat. Affärsresandet lär bytas ut mot allt fler digitala möten, något som är bra både för klimatet och företagens resultat. Även tiden vi spenderar i digitala medier kommer att vara fortsatt hög. Digitaliseringen har tagit stora kliv framåt och det är huvudsakligen där vi kan kommunicera med våra kunder även i fortsättningen. Detta ställer krav på kvalité för att nå ut i bruset när allt fler ökar kvantiteten på sina marknadsföringsinsatser i de digitala kanalerna.
 • Socialt ansvarstagande.
  Frågan om företags sociala ansvarstagande har aldrig varit så stor som nu. När digitaliseringen gör att konsumenter får allt fler produkter att välja mellan som är allt mer lika varandra så är det naturligt att titta på företags sociala ansvarstagande. Skillnaden nu är bara att denna utveckling tog raketfart under 2020. Under pandemin har agnarna skiljts från vetet i frågor som huruvida företagen förändrat sina verksamheter med smittskydd eller ekonomi som främsta orsak. Om de har tagit frågor om jämlikhet på allvar utifrån t.ex. Black Lives Matter-debatten. De som tar sig ann hållbarhetsarbete på ett ambitiöst, osjälviskt och transparent sätt kommer att vinna mycket mark efter pandemin.

Hur skall då företag hantera dessa förändringar ur min kommunikativa synvinkel? Jo, nu är det dags att öka förändringstempot och se över det som alltid varit. Förväntningarna och önskemålen från kunderna har flyttats fram samtidigt som deras uppmärksamhet har rört sig till nya kanaler. För att överleva på den nya normala marknaden gäller det att flytta med och gärna vara ett steg före. Under 2021 bör du enligt mig prioritera 4 saker:

 1. Rannsaka ert hållbarhetsarbete.
  Låt hållbarhet genomsyra allt ni gör och våga ligga i framkant. Våga förändra verksamheten i grunden om så krävs. Lägg sedan kraft på att kommunicera det ni gör.
 2. Öka prioriteringen av digitalt.
  Mediespenderingarna är inte i paritet med kundernas uppmärksamhet. När majoriteten av uppmärksamheten är digitala kanaler bör också din marknadsföringsbudget vara där.
 3. Gör äkta bra innehåll
  I digitala kanaler går det inte att kommunicera på samma sätt som i traditionella kanaler. Här väljer algoritmer och kundernas beteenden vilka som skall få synas. Skapa då innehåll och reklam som är anpassat för detta, inte främst det du vill säga.
 4. Ge kunden trygghet.
  Prioritera att ge kunden trygghet i sitt köp. Genom till exempel generösa villkor och säkerhetsåtgärder som du kommunicerar tydligt. Samt genom en support som är tillgänglig när kunden väl behöver den och med en servicenivå du gärna skryter med.

Lycka till i det nya normala!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail