Skriven av

Alfred Appelros

Framtiden har aldrig varit så förutsägbar

Bra kommunikation handlar oftast om timing. Att förmedla budskapet vid rätt tidpunkt är nästan alltid den viktigaste faktorn i bra marknadsföring. Självklart skall budskapet i sig vara övertygande, engagerande och lockande, men att sälja varma vinterjackor en varm sommardag är det få som gör ens med den mest välproducerade annonsen.

Nu är för första gången framtiden kanske riktigt för­ut­säg­bar. Vi vet nämligen ett antal saker som med väldigt stor san­no­lik­het kommer att full­stän­digt förändra de flesta män­ni­skors vardag inom en relativt snar framtid. Vi vet att följande troligen kommer att ske under det kommande halvåret.

  • Att ett vaccin är på väg att dis­tri­bue­ras över världen.
  • Att restrik­tio­nerna gradvis kommer att minska.
  • Att människor allt mer kommer att ha möjlighet att återgå till ett normalt liv med resor, större samlingar av människor, fester, arbete på kontor osv.
  • Att det finns ett under­tryckt kon­sum­tions­be­hov inom alla dessa områden.

Möj­lig­he­terna till att vara steget före har alltså aldrig varit större än nu. För framtiden är så pass för­ut­säg­bar. Om du arbetar inom någon av dessa områden med marknad och för­sälj­ning, nyttja då läget för guds skull! Det är nu du har chansen att förbereda kom­mu­ni­ka­tion som slår an på dessa områden. Det är dags att förbereda kampanjen för resorna och festkläderna.

Dock är det viktigt att komma ihåg att vi fort­fa­rande inte vet exakt när timingen är rätt. Det finns mycket osäkerhet kring när alla de saker vi vet kommer att inträffa. Därför är mitt budskap inte att du skall starta kampanjer, annonser eller andra för­sälj­nings­in­sat­ser inom dessa områden. Mitt budskap är att du skall förbereda dem, så att de är redo att kickas igång när timingen är helt rätt. För den dagen kommer snart!

Dela vidare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Mail